Επιστρεπτέα προκαταβολή Ιανουαρίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. ΓΔΟΥ 232 (ΦΕΚ Β’804/1.3.2021)   και θέμα «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο2021».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ