Επιστρεπτέα προκαταβολή Ιανουαρίου 2021 – ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων για απαλλαγή από καταβολή μισθώματος

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις :

  • η ΚΥΑ με αριθμ.. ΓΔΟΥ 154 (ΦΕΚ Β’ 540/11.2.2021 ) με τίτλο «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021»
  • η ΥΑ  με αριθμ. Α. 10259 (ΦΕΚ Β’ 538/11.2.2021)  με τίτλο «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ