Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 έως και τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε  η ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51236 (ΦΕΚ Β’ 4756/ 09.09.2022)  και  τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα,  26  Σεπτεμβρίου  2022 και ώρα 06:00».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ