Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 26 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου 2021

Αγαπητά μέλη,
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3276 Β’/24.07.2021 η ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819 και τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00».
Εφιστούμε την προσοχή σας στο Παράρτημα σελ.44378-9 , όπου αναφέρεται ότι «οι εργαζόμενοι στην εστίαση και στις τουριστικές επιχειρήσεις που δεν έχουν εμβολιασθεί πλήρως υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο δύο (2) φορές την εβδομάδα, μια (1) με τη μέθοδο του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test)και μια (1) με το έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) με ταυτόχρονη υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ’ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης του παραπάνω εδαφίου εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 6 της ΚΥΑ με στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.32209/24.05.2021.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ