Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 5-14 Μαρτίου 2022- προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα 7-21 Μαρτίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις:
• ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 13654 (ΦΕΚΒ’ 1011/2022) και τίτλο « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 5 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00»
• ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 13655 (ΦΕΚ Β’1012/2022) και τίτλο «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ