Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές Ιουλίου / Αυγούστου 2021 και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 143/13.08.2021 η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις»


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ