Έκτακτα μέτρα 3-10/5/2021 – Διαδικασίες εισόδου στη χώρα

Σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω ρυθμίσεις

  • ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683(ΦΕΚ Β’1814/29.04.2021) με τίτλο  «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο[1]ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00».

Προσοχή  στον συνημμένο στην παράγραφο 1Β του άρθρου 1 πίνακα (α.α.17 σελ.21314 επ.), όπου  γίνεται αναφορά και στους όρους λειτουργίας των εστιατορίων των ξενοδοχείων.

  • ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27706 (ΦΕΚ Β’ 1823/29.04.2021)  με τίτλο « Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ