Εγκύκλιος e- ΕΦΚΑ με θέμα «Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης στο πλαίσιο υλοποίησης πρόσθετων μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας»

Σας προωθούμε την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ με Αριθμ. 1/5.01.2021,  με την  οποία παρέχονται διευκρινίσεις  για τις ασφαλιστικές εισφορές  για τα τουριστικά καταλύματα 12μηνης λειτουργίας στο πλαίσιο  των μέτρων στήριξης  εργαζομένων και εργοδοτών.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ