Έγκριση προϋπολογισμού 2023 - Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2023)

Έγκριση προϋπολογισμού 2023 – Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2023)

Απόφαση Υπουργού Τουρισμού


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ