Δυναμικό Κάμπινγκ Ελλάδας 2011 - Σύνολο Χώρας

Κατανομή των κάμπινγκ ανά κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα σε επίπεδο Επικράτειας.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ