Δήλωση υποβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων

Σας ενημερώνουμε  ότι εκδόθηκε  η ΚΥΑ με αριθμό  1209 (ΦΕΚ Β’7332/ 28.12.2023  με τίτλο «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α’ 136) καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την είσπραξη των εν λόγω τελών.»


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ