Διενέργεια εμβολιασμού αλλοδαπών εργαζομένων σε ξενοδοχεία κατά του COVID 19 από Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών/ΜΚΟ

Σας αποστέλλουμε την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με τις δυνατότητες εμβολιασμού αλλοδαπών εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις:

Στο πλαίσιο της υγειονομικής θωράκισης τόσο της κοινωνίας υποδοχής όσο και των ίδιων των εργατών γης,  τα Υπουργεία Υγείας/ΓΓ Δημόσιας Υγείας, Μετανάστευσης και Ασύλου/ΓΓ Υποδοχής, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων/ ΓΓ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας με την υποστήριξη της Προεδρίας της Κυβέρνησης  και τη συνεργασία με Φορείς της Κοινωνίας των πολιτών, έχουν λάβει μία σημαντική πρωτοβουλία για τη διενέργεια εμβολιασμού κατά του COVID 19 από Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών/ΜΚΟ.

Για το σκοπό αυτό θα διατεθούν κινητές μονάδες  των Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίοι αφιλοκερδώς θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τόσο συνδράμοντας στην έκδοση ΠΑΜΚΑ, όσο και στην ίδια τη διαδικασία του εμβολιασμού.

Επομένως όσοι εργοδότες απασχολούν προσωπικό το οποίο δεν έχει εμβολιαστεί κατά του COVID 19 και επιθυμεί να εμβολιαστεί, όπως για παράδειγμα εποχικά εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται με τη διαδικασία της μετάκλησης ή εργαζόμενους οι οποίοι δεν  διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα (αλλά διαθέτουν ταυτοποιητικά έγγραφα όπως για παράδειγμα διαβατήριο, ακόμα και αν δεν βρίσκεται σε ισχύ) ενημερώνουν τη Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο/Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (Ν.Στουρνάρα email: n.stournara@migration.gov.gr, Τηλέφωνο: 6947124976) προκειμένου μέσω αυτής να συντονιστεί η διαδικασία εμβολιασμού τους με κινητά συνεργεία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

  1. Σε περίπτωση που οι εργοδότες διαπιστώσουν ότι έχουν ικανό αριθμό αλλοδαπών εργαζομένων προς εμβολιασμό (τουλάχιστον 20 άτομα), ενημερώνουν σχετικά τη Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο/Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (Ν.Στουρνάρα email: n.stournara@migration.gov.gr, Τηλέφωνο: 6947124976), για τον προγραμματισμό της διαδικασίας. Ο αριθμός αυτός δεν θα πρέπει υποχρεωτικά να αντιστοιχεί σε έναν εργοδότη, αλλά σε μία ευρύτερη περιοχή.
  2. Εφόσον ο αριθμός είναι ικανοποιητικός θα προγραμματιστεί εμβολιασμός από ΜΚΟ/Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών (Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Γιατροί του Κόσμου, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, PRAKSIS και SAMS USA).
  3. Οι εργοδότες θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά με την κατοχή ΑΜΚΑ ή ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ από τους αλλοδαπούς εργαζόμενους, ώστε:

(α) Αν οι εργαζόμενοι διαθέτουν τους ακόλουθους αριθμούς ΑΜΚΑ ή ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ αποστέλλεται  κατάλογος με ονόματα και αριθμό ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ ή ΠΑΜΚΑ στη Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο/Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (Ν.Στουρνάρα email: n.stournara@migration.gov.gr, Τηλέφωνο: 6947124976) προκειμένου προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την ενεργοποίηση του ραντεβού για τον εμβολιασμό.

(β) Αν οι εργάτες γης δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ διότι ζουν και εργάζονται παράτυπα στη χώρα τότε επισκέπτεται την περιοχή κλιμάκιο των Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών για την καταγραφή τους και την απονομή ΠΑΜΚΑ (η διαδικασία διαρκεί περίπου 4 ημέρες). Σε αυτή την περίπτωση οι εργοδότες παρακαλούνται να συμβάλλουν στη συγκέντρωση των ενδιαφερομένων σε προκαθορισμένο σημείο και ώρα με σκοπό την καταγραφή τους.

  1. Εφόσον ολοκληρωθούν οι παραπάνω ενέργειες οι Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών επανέρχονται για την πραγματοποίηση του εμβολιασμού. Και σε αυτή την περίπτωση οι εργοδότες παρακαλούνται να συμβάλλουν στη συγκέντρωση των ενδιαφερομένων σε προκαθορισμένο σημείο και ώρα με σκοπό  τον εμβολιασμό τους.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα πιστοποιητικά εμβολιασμού τους από τα ΚΕΠ της περιοχής τους, προσκομίζοντας όποιο ταυτοποιητικό έγγραφο διαθέτουν (πχ διαβατήριο).
  3. Η πρόσβαση στη διαδικασία του εμβολιασμού είναι ελεύθερη και απολύτως εθελοντική για τους ενδιαφερόμενους. Δεν επιτρέπεται στην αστυνομία κατά τη διαδικασία του εμβολιασμού ή της απόδοσης ΠΑΜΚΑ ή της έκδοσης πιστοποιητικού εμβολιασμού, να γίνει έλεγχος νομιμότητας παραμονής και εργασίας. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση ενημερώνονται άμεσα οι Αρχές που επιβλέπουν τη διαδικασία.

Για κάθε επιπλέον ερώτημα που τυχόν προκύπτει αναφέρεσθε στη ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, στο σημείο επαφής που σας έχει ήδη αποσταλεί.