Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιστρεπτέα προκαταβολή

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ  η Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. ΓΔΟΥ 366 (ΦΕΚ Β’ 1290/1.4.2021) με αντικείμενο  τη  «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ