Διαδικασία κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών για τα τουριστικά καταλύματα 12μηνης λειτουργίας

Αγαπητά μέλη,

Χρόνια Πολλά

Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Δ.15/Δ΄/49300/1927 (ΦΕΚ Β’5715/24.12.2020  και  αντικείμενο τον  «Προσδιορισμό της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις εργοδότες τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), όπως προστέθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214)».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ