Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης υπό την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες καθορίζουν τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής της επιστρεπτέας προκαταβολής. Μέχρι  και τις 30 Ιουνίου 2022 παρέχεται περίοδο χάριτος.

  • ΚΥΑ με Αριθμ. ΓΔΟΥ 23 (ΦΕΚ Β’2614/27.05.2022)  και τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/ 10.10.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 4471)
  • ΚΥΑ με Αριθμ. ΓΔΟΥ 24 (ΦΕΚ Β’ 2615/27.05.2022) και τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/ 13.11.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β’ 5047).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ