Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ  με Αριθμ. ΓΔΟΥ 420 (ΦΕΚ Β’ 1689/24.04.2021) και θέμα «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021»


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ