Κατηγορία:Ισολογισμός 2021

  1. Αρχική
  2. Ισολογισμοί
  3. Ισολογισμός 2021
Φίλτρο

Ισολογισμός 2021

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2021 (1/1/2021 – 30/9/2021)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2021 (1/1/2021 – 31/8/2021)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2021 (1/1/2021 – 31/7/2021)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2021 (1/1/2021 – 30/6/2021)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2021 (1/1/2021 – 31/5/2021)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2021 (1/1/2021 – 30/4/2021)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2021 (1/1/2021 – 31/3/2021)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2021 (1/1/2021 – 28/2/2021)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2021 (1/1/2021 – 31/1/2021)

Προϋπολογισμός 2021 - Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2021)

Προϋπολογισμός 2021 – Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2021)