Αντιμετώπιση λάθους υπολογισμού Ε.Ε.Τ.Α. από την ΔΕΗ

Με την παρ.ζ’ του άρθρου 1 της ΠΟΛ 1101/13-05-2013 δίδονται οδηγίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τον λάθος υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Α. από την ΔΕΗ (Μη αφαίρεση του 35% της επιφάνειας)


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ