Νέα απόφαση για το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ)

Από το Υπουργείο Οικονομικών εκδόθηκε νέα Απόφαση καθορισμού του τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ)


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ