Αναστολή Συμβάσεων Εργασίας για το μήνα Οκτώβριο

Σας ενημερώνουμε για την ΚΥΑ  με Αριθμ. οικ. 42774/1072  για  την «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο» ΦΕΚ Β ‘ 4706/23.10.2020


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ