Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. οικ. 49989/1266 (ΦΕΚ Β’ 5391/7.12.2020) με την  οποία ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Δεκέμβριο 2020


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ