Αναστολή μέχρι τις 31.03.2022 της εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής

Σας ενημερώνουμε ότι με τη διάταξη του άρθρου 111 του ν. 4850/2021 (ΦΕΚ Α’ 208/5.11.2021) προβλέπεται αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής. Η διάταξη έχει ως εξής :

Άρθρο 111 του ν. 4850/2021

Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής -Τροποποίηση του άρθρου 247 του ν. 4782/2021 (Α’ 36)

Το άρθρο 247 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) τροποποιείται ως προς την προθεσμία αναστολής και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Αναστέλλεται μέχρι τις 31.3.2022 η εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για έργα που υφίστανται πριν τις 9.3.2021, κάθε είδους, που έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης αυτών.».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ