Υποχρέωση ξενοδοχείων στην αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτες από 27 Ιουλίου 2017

Και τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτες από 27 Ιουλίου 2017 σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 45231-20/04/2017 ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1445/Β/27-4-2017


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ