Υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ»

Σας γνωρίζουμε πως σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α2 – 1145 Αγορανομική διάταξη (ΦΕΚ 3312/Β/12-12-2012) όλες οι επιχειρήσεις πώλησης προϊόντων πρέπει να αναρτήσουν πινακίδα σε εμφανές σημείο του κατ/τος.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ