Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 15% επί της υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του άρθρου 41 του ν.4172/2013 και καθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ