Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος "Πράσινη Επιχείρηση 2010" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων των δικαιούχων»


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ