Τροποποίηση πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου τουριστικών καταλυμάτων

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ με αριθμ.4634 (ΦΕΚ Β’1223/17.03. 2022) και τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 1632) και τη διόρθωση σφάλματος που δημοσιεύθηκε στο τ.Β’ 1996/2021».

Με  την εν λόγω ΚΥΑ  τροποποποιείται το παράρτημα Ι, που αναφέρεται στο Ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχομένου για τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων  και το Παράρτημα ΙΙ που αναφέρεται  στις  οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις. Τα άρθρα 1-7 του προηγούμενου Πρωτοκόλλου(ΚΥΑ 6632/2021 ΦΕΚ Β’ 1632/2021) συνεχίζουν να ισχύουν, καθώς και το Παράρτημα ΙΙΙ που περιλαμβάνει οδηγίες για τη διαχείριση υπόπτου κρούσματος, όπως επίσης και το Παράρτημα ΙV.

Η ΚΥΑ ισχύει από 17/3/2022 μέχρι 31.05.2023.

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής :

 • Όσοι έχουν δημιουργήσει το Πρωτόκολλο Υγειονομικού Περιεχομένου μέσα από την πλατφόρμα του ΞΕΕ και έχουν λάβει το σήμα “Health First” δεν χρειάζεται να το επανυποβάλουν. Εντούτοις προτείνουμε την επανέκδοση του για να έχετε ενσωματωμένες στο Πρωτόκολλο  τις τελευταίες τροποποιήσεις.
 • Η επανέκδοση του πρωτοκόλλου είναι απαραίτητη όταν έχουν επέλθει αλλαγές στον Υπεύθυνο για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης υπόπτου κρούσματος του καταλύματος , στον Συντονιστή, στον συνεργαζόμενο ιατρό ή τη δομή υγείας, όπως επίσης αν εντάξετε τμήματα του ξενοδοχείου σας , που δεν περιλαμβάνονταν στο δημιουργηθέν πρωτόκολλο π.χ. εσωτερική κολυμβητική δεξαμενή.

Το ΞΕΕ  είχε εισηγηθεί στα αρμόδια Υπουργεία μια σειρά από τροποποιήσεις των πρωτοκόλλων με βάση τα νέα επιστημονικά και επιδημιολογικά δεδομένα,    οι οποίες  έγιναν δεκτές  όχι στο σύνολό τους, αλλά σε ένα ικανοποιητικό  βαθμό.

Οι τροποποιήσεις  του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου των Ξενοδοχείων έχουν ως ακολούθως:

 • Επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης του 2021 (Α)
 • Εκ νέου εκπαίδευση του συντονιστή με προθεσμία ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης 06.2022(Β.1 και Β.2)
 • Επικαιροποίηση του αρχείου των υπεύθυνων δηλώσεων εκπαίδευσης προσωπικού με προθεσμία ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης 15.06.2022 (Β.3)
 • Τα γάντια μιας χρήσης χορηγούνται μόνο στο προσωπικό που εργάζεται στην καθαριότητα και στο χώρο κουζίνας (Β.4.1.)
 • Διαγνωστικός έλεγχος νόσησης για το προσωπικό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Β.4.5)
 • Προαιρετική η τοποθέτηση καλύμματος μιας χρήσης στα τηλεχειριστήρια της τηλεόρασης και του κλιματιστικού (Η.13)
 • Σε περίπτωση βεβαιωμένου κρούσματος οι υφασμάτινες επιφάνειες του δωματίου πρέπει να καθαρίζονται με συσκευή ατμού (Η.14)
 • Πλύσιμο χειροπετσετών, τραπεζομάντηλων και συνόλου μαχαιροπίρουνων σε κάθε εναλλαγή πελάτη (Θ.8)
 • Για τα εστιατόρια με μπουφέ: Σερβίρισμα από τον πελάτη εφόσον γίνει χρήση αντισηπτικού και υπάρχει επίβλεψη από το προσωπικό . Καταργείται η σύσταση για παράθεση των προϊόντων σε ατομικά σκεύη στο μπουφέ (Θ.11)
 • Προστίθεται η δυνατότητα για τα ξενοδοχεία που διαθέτουν περισσότερους από ένα χώρους εστίασης να λειτουργούν με κοινό (συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών πελατών) αμιγώς προσώπων που έχουν εμβολιασθεί πλήρως ή νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο (Θ.11 Α)
 • Προαιρετική η παροχή συσκευασμένων ατομικών συνοδευτικών κατά την κατανάλωση ποτών στα μπαρ (Θ.12)
 • Για τις ατομικές περιποιήσεις επιτρέπεται η χρήση τους από διαμένοντες που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες  με βεβαίωση αρνητικού  PCR ή  rapid test 48 ωρών (Ι Α)
 • Λειτουργία εσωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά  ειδικά πρωτόκολλα κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων (ΙΒ.1)
 • Ο μέγιστος συνολικός αριθμός εισερχομένων εντός της δεξαμενής κάθε στιγμή δεν θα είναι μεγαλύτερος από ένα λουόμενο ανά 2,5 m2 επιφάνειας νερού (ΙΒ.5)
 • Η απόσταση των καθισμάτων μεταξύ δύο ομπρελών ή δύο ατόμων που διαμένουν σε διαφορετικό δωμάτιο να είναι τουλάχιστον 1,5 μέτρα σε κάθε κατεύθυνση (ΙΒ.7)
 • Σύσταση για αποφυγή χρήσης υλικών που δεν μπορούν να απολυμανθούν για καθίσματα, τραπεζάκια κουτιά φύλαξης κ.ο.κ. στο χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής (ΙΒ.9)
 • Οι χώροι εκδηλώσεων και οι χώροι συνεδρίων εντός καταλυμάτων ακολουθούν τα ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως ισχύουν κάθε φορά (ΙΣΤ)
 • Αναδιάταξη επίπλων στους κοινόχρηστους χώρους (1 άτομο/3 τμ) (ΙΗ.5)

Οι τροποποιήσεις  του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου των  επιχειρήσεων Camping  έχουν ως ακολούθως:

 • Επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης του 2021 (Α)
 • Διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον COVID-19, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για το σύνολο του προσωπικού του καταλύματος (Α.2)
 • Τα γάντια μιας χρήσης χορηγούνται μόνο στο προσωπικό που εργάζεται στην καθαριότητα και στο χώρο κουζίνας (Γ)
 • Προθεσμία ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης συντονιστή, ο οποίος εν συνεχεία εκπαιδεύει και το υπόλοιπο προσωπικό 1.06.2022 (Θ.2)
 • Ισχύουν και για τα camping οι αλλαγές που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο των ξενοδοχείων για τα αντίστοιχα τμήματα του καταλύματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ