Ρύθμιση των μέχρι 31/12/2012 προς το Ξ.Ε.Ε. εισφορών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ