Προσδιορισμός διαδικασίας κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών

Σας ενημερώνουμε  για τις  εκδοθείσες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις , με τις οποίες προσδιορίζεται η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ