Πρόληψη θερμικής καταπόνησης εργαζομένων

Σας αποστέλλουμε εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΠ. 56738/30.7.2021) σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ