Πρόγραμμα απόκτησης επιχειρηματικής εμπειρίας

Βρίσκεται σε εξέλιξη και θα λειτουργεί μέχρι τον Ιούνιο 2011 το Πρόγραμμα ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS (ERASMUS για νέους επιχειρηματίες) που υλοποιείται με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ