Πληττόμενες επιχειρήσεις για το μίσθωμα του Δεκεμβρίου - Λειτουργία εστιατορίων και καφέ εντός ξενοδοχείων 13/12/2020-7/1/2021

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης οι παρακάτω Αποφάσεις :

  • Η Απόφαση  με Αριθμ. Α.1274 (ΦΕΚ Β’5577/17.12.2020) με θέμα  «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020.
  • Η Απόφαση με  Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 81699   (ΦΕΚ Β’5579/17.12.2020)με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 5486)» (Β’ 5509).  Η Απόφαση αναφέρεται  στα εστιατόρια , αναψυκτήρια και καφέ που λειτουργούν   εντός των ξενοδοχείων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ