Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ

Σας ενημερώνουμε πως το Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ θα παραμείνει διαθέσιμο στους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων για το έτος 2021 από τις 5-10-2021 και για χρονικό διάστημα ενός μήνα.
Η πρόσβαση για την υποβολή αιτήσεων γίνεται από το ακόλουθο σύνδεσμο: https://etmear.dapeep.gr/
Αναλυτικές πληροφορίες και όλη τη σχετική νομοθεσία στην ιστοσελίδα της ΔΑΠΕΕΠ : https://www.dapeep.gr/perivallon/diarroi-anthraka/meiomenes-xreoseis-etmeap/,