Παλαιός Αναπτυξιακός Νόμος. Διαφοροποίηση των επιπτώσεων για την μη δημιουργία ή τη μη διατήρηση των προβλεπόμενων θέσεων απασχόλησης από τις εγκριτικές αποφάσεις υπαγωγής στον παλαιό αναπτυξιακό νόμο 3299/2004


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ