Νέα τροποποίηση των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων των ξενοδοχείων και των κάμπινγκ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ με αριθμ. 8646 (ΦΕΚ Β’2134/30.4.2022)  και τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης ’’Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19’’ (Β΄ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 8958/15.06.2020 (Β΄ 2370), 9418/23.06.2020 (Β΄ 2498) και 16192/2020 (Β΄ 4687) όμοιες αποφάσεις» (Β’ 1632 και διόρθωση σφάλματος Β’ 1996)».

Με την εν λόγω ΚΥΑ επέρχονται   οι παρακάτω  τροποποιήσεις στο υφιστάμενο ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχόμενου για τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων:

  • Καθίστανται προαιρετικά  τα κριτήρια: η τήρηση αρχείου καταλύματος και βιβλίου συμβάντων (Ε),  η ενημέρωση με τα διαθέσιμα μέσα εντός του καταλύματος (ΣΤ.3), οι σημάνσεις για την τήρηση αποστάσεων στην υποδοχή (Ζ.10,Ζ.11), η απολύμανση των  key cards και κλειδιών (Ζ15), η απολύμανση καθισμάτων κ.ο.κ. στις κολυμβητικές δεξαμενές  (ΙΒ.9), υπηρεσία transfer πελατών (ΙΓ.3), σημάνσεις  και αναδιάταξη επίπλων στους κοινόχρηστους χώρους (IH3, IH5)
  • Τροποποιούνται  τα κριτήρια:  το προσωπικό που παρουσιάζει συμπτώματα (Β.4.2), οι ώρες check out και  check in (Z.16), ο εξοπλισμός προσωπικού(Η.6), ο καθαρισμός-απολύμανση των δωματίων (Η.10), η διαλογή ακάθαρτων λινών (Η.18), η λειτουργία υπηρεσιών ατομικών περιποιήσεων (ΙΑ), club cars ( ΙΓ.4) valet parking (ΙΗ.6)
  • Καταργούνται  τα κριτήρια: απαγόρευση εισόδου εντός δωματίων σε μη διαμένοντες (Ζ.17),οι χώροι εστίασης μόνο για εμβολιασμένους (Θ.11 Α).

 

Ειδικά για τα κάμπινγκ

  • Καθίστανται προαιρετικά τα κριτήρια ενημέρωσης των πελατών, γνωστοποίησης του υγειονομικού πρωτοκόλλου και ανάρτησής του (Δ,Δ.1, Δ.3), τήρηση αρχείου πελατών (ΙΓ)
  • Καταργούνται τα κριτήρια:  κοινωνική απόσταση (Ζ.1), μέτρα ειδικής σήμανσης (Ζ.2), αναφορά παραβάσεων (Η) απαγόρευση εισόδου σε μη διαμένοντες (ΙΑ), η απόσταση μεταξύ των κατασκηνωτικών μέσων (ΙΔ)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ