Νέα καταγγελία του ΞΕΕ κατά της ΕΔΕΜ

Αγαπητά μέλη,

Μετά την εκφοβιστική επιστολή που απέστειλε η ΕΔΕΜ σε όλα τα ξενοδοχεία της χώρας, το ΞΕΕ κατέθεσε εκ νέου καταγγελία κατά της ΕΔΕΜ στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας και στο Υπουργείο Πολιτισμού σε σχέση με το αμοιβολόγιό της, τις χρεώσεις της στα ξενοδοχεία της χώρας, τη συνεχή άρνησή της να τεκμηριώσει το ύψος της αμοιβής με βάση το ρεπερτόριο της που διαρκώς φθίνει και τις απειλές που εκτοξεύει κατά των ξενοδοχείων.

Παρόλο που το ΞΕΕ με πολύ κόπο και προσπάθεια  έχει   βρεθεί πολλάκις  στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την ΕΔΕΜ με σκοπό να προασπίσει όχι μόνο τα δίκαια των ξενοδόχων, αλλά και το δικαίωμα των δημιουργών σε δίκαιη και εύλογη αμοιβή, εισπραττόμενη με διαφανείς και δίκαιους όρους, όπως έχει κάνει με πολλούς οργανισμούς, αυτό δεν κατέστη δυνατόν λόγω της παρακωλυτικής συμπεριφοράς της ΕΔΕΜ και γι’ αυτό επιφυλάσσεται να ακολουθήσει κάθε νόμιμη διαδικασία αν παραμείνουν αδρανείς οι αρμόδιες αρχές και σε αυτή την καταγγελία.

Θα σας κρατήσουμε ενήμερους για τις εξελίξεις.