Μειώσεις χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) για 2019,2020 και 2021

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/47286/638 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’2033/19.05.2021) με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926/30.7.2020 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία Υπαγωγής Δικαιούχων σε Κατηγορίες Μειωμένων Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)» (Β’ 3152).

Η υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή σε καθεστώς μειωμένων χρεώσεων για το 2019 και 2020 θα ξεκινήσει σε 5 ημέρες και θα είναι διαθέσιμο το πληροφοριακό σύστημα για 15 ημέρες, ενώ για το 2021 θα γίνει έναρξη υποβολής αιτήσεων  σε  35 ημέρες και θα μείνει  ανοικτό το σύστημα  για ένα μήνα


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ