ΑΓΡΙΑ ΦΥΣΗ

(WILD NATURE)
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Θέσεις: 18
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

Παροχές Κάμπινγκ

  • Internet
  • Τηλεόραση
  • Oμιλούμε Γαλλικά
  • Oμιλούμε Αγγλικά
  • Μηχανικά πλυντήρια
  • Σκηνές προς ενοικίαση
  • Σκίαση
  • Σιδερωτήριο
  • Παροχή τουριστικών πληροφοριών
  • Παροχή ηλεκτρικού ανά θέση