ΛΕΥΚΗ ΕΛΙΑ ΠΡΙΜΙΟΥΜ ΚΑΜΕΟ 1

(WHITE OLIVE PREMIUM CAMEO 1)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες