ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

(TAMARIX DEL MAR SUITES)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Σεπτέμβριος

Πληροφορίες

  • Ιστοσελίδα: www.tamarix.gr
  • E-Mail: info@tamarix.gr
  • Τηλέφωνο: 6972721329
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 2286031809
  • Αριθμός Φαξ: 2286027158
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Επισκοπής Γωνιάς
  • Πόλη: Καμάρι
  • Διεύθυνση: ΚΑΜΑΡΙ ΘΗΡΑΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 847 00