ΠΕΛΑΓΟΣ

(PELAGOS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: pelagosapt@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 22730-37007
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Μαραθοκάμπου
  • Πόλη: Κάμπος Μαραθοκάμπου
  • Διεύθυνση: ΚΑΜΠΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚ. ΣΑΜΟΥ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 831 02