ΠΑΛΜ ΜΠΙΤΣ

(PALM BEACH)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: gianna_gr_2001@hotmail.com
  • Τηλέφωνο: 22730-92300
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 2273-092300
  • Αριθμός Φαξ: 2730-92300
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Κοκκαρίου
  • Πόλη: Κοκκάρι
  • Διεύθυνση: ΚΟΚΚΑΡΙ ΣΑΜΟΥ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 831 00