ΜΥΣΤΙΚ

(MYSTIQUE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Ιανουάριος - Ιανουάριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: info@mystique.gr
  • Τηλέφωνο: 22860-71114
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Οίας
  • Πόλη: Οία
  • Διεύθυνση: ΟΙΑ ΘΗΡΑΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 847 00