ΚΟΥΡΟΥΤΑ

(KOUROUTA)
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Θέσεις: 84
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτ

Πληροφορίες

Παροχές Κάμπινγκ

  • Παραθαλάσσιο ή παραλίμνιο ή παραποτάμιο
  • Σκίαση
  • Ταχυδρομείο
  • Αποχέτευση αυτοκινούμενων
  • Παροχή τουριστικών πληροφοριών
  • Κάμπινγκ γκάζ
  • Παροχή ηλεκτρικού ανά θέση
  • Χώρος εκκένωσης χημικών τουαλετών
  • Πρώτες βοήθειες