ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

(KARACHALIOS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: gkarach@otenet.gr
  • Τηλέφωνο: 22340-51116
  • Τηλέφωνο 2: 22340-51773
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Πολυδρόσου
  • Πόλη: Πολύδροσος
  • Διεύθυνση: ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΠΑΡΝΑΣΙΔΟΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 330 51