ΚΑΝΕΔΙΑ ΠΛΑΖΑ

(KANEDIA PLAZA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 000-0000000
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 2695-045788
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Κατασταρίου
  • Πόλη: Καταστάρι
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 290 90