ΗΛΕΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

(ILEAS PHILOXENIA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: info@ileas.gr
  • Τηλέφωνο: 2623096085
  • Αριθμός Φαξ: 2623032942
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Λυγιάς
  • Πόλη: Γλύφα
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 27050