ΕΟΤ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

(EOT KAMENA VOURLA)
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Θέσεις: 250
Οικίσκοι: 50
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 22350-22053
  • Αριθμός Φαξ: 22350-24727
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Καμένων Βούρλων
  • Πόλη: Καμένα Βούρλα
  • Διεύθυνση: ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 350 08

Παροχές Κάμπινγκ

  • Παραθαλάσσιο ή παραλίμνιο ή παραποτάμιο
  • Σκίαση
  • Παροχή ηλεκτρικού ανά θέση