ΕΝΑΛΙΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

(ENALION BEACH)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: karagia4@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 27550-51109
  • Τηλέφωνο 2: 27550-51009
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 2755-051109
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Παραλίου Άστρους
  • Πόλη: Παράλιο Άστρος
  • Διεύθυνση: ΠΑΡ.ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 220 19