ΕΛΕΓΑΝΤΣ ΛΟΥΞΟΥΡΗ ΕΞΕΚΟΥΤΙΒ ΣΟΥΙΤΕΣ

(ELEGANCE LUXURY EXECUTIVE SUITES)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: dsellinas@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 2695061144
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Ζακυνθίων
  • Πόλη: Ζάκυνθος
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 29100